# #
Şenevler Mah. 6129. Sokak 2-C Karaköprü / ŞANLIURFA 444 63 50 hastahaklari@metrolife.com.tr EN

Radyoloji

Özel MetroLife Hastanesi Radyoloji bölümü sahip olduğu teknolojik imkânlarıyla tüm diagnostik-tanısal radyolojik hizmetleri gerçekleştirebilmektedir.

Tanı Hizmetleri

Özel MetroLife Hastanesi Radyoloji bölümü sahip olduğu teknolojik imkânlarıyla tüm diagnostik-tanısal radyolojik hizmetleri gerçekleştirebilmektedir.

Özel MetroLife Hastanesi radyoloji uzmanı Uz.Dr.Osman DERE genel radyoloji, bilgisayarlı tomografi, mamografi, dijital floroskopi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, gibi diagnostik-tanısal işlemlerde bilgi ve deneyime sahiptir. Hastalar tüm teşhis amaçlı işlemler sırasında doktor gözetimindedirler.

 • 16 kesitli Bilgisayarlı Tomografi (Multi-dedektör BT)

Cihazın son derece hızlı ve detaylı inceleme özelliği ile vücuttaki tüm organ sistemleri ve BT Anjiografi ile damarlar etkin biçimde görüntülenebilmektedir.

 • 1.5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

1.5 Tesla gücündeki MR cihazı sahip olduğu yeni sarmal sistemiyle hem yüksek görüntü kalitesine ulaşmakta hem de inceleme süresini kısalmaktadır. Cihazın üstün teknik donanımı beyin-omurilik sistemi, kas-iskelet sistemi hastalıkları, batın içi hastalıklar (ürolojik hastalıklar, kadın hastalıkları) ile ilgili sorunların tanısında çok yararlı olmaktadır. Ayrıca meme hastalıklarının değerlendirilmesinde Meme MRG, Koklear implant yapılacak hastalarda kulak sinirlerin değerlendirilmesinde Temporal (Kulak) MRG ve fetal anomalilerde, gebelerde anne karnında fetüsün değerlendirilmesinde Fetal (Obstetrik) MRG çekimleri yapılmaktadır. MR Anjiografi ile tüm vücut damar sistemleri ayrıntılı ve girişimsel işlemlere gerek kalmadan görüntülenebilmekte, damarsal hastalıklar erken evrede tanınabilmektedir.

 • Doppler Ultrasonografi cihazı

Renkli Doppler ultrasonografi, hastaya zararı olmayan, kolay uygulanabilen ve ilaç kullanılmadan yapılan bir çeşit ultrason tekniğidir. Renkli Doppler ultrasonografi; başlıca beyine giden atar damarları, kol ve bacaklardaki atar ve toplar damarlar ile karın içi damarsal yapıları görüntüleyerek damarsal hastalıkların erken tanısında önemli rol oynar.

 • Röntgen 

Hastanemizin radyoloji departmanında tüm vücut organlarının direkt grafileri ve kontrastlı tetkikleri (HSG-Histerosalpingografi, İVP, Voiding Sistoüretrografi vb.) yapılabilmektedir.

 • Ultrasonografi

Ultrasonografi, hastaya zararı olmayan, kolay uygulanabilen ve hastalıkların teşhisinde önemli bir yere sahip görüntüleme yöntemidir. Karaciğer, safra kesesi, böbrekler gibi karın organları değerlendirilmesi ve ayrıca yüzeysel doku incelemeleri de (Tiroid, Meme, Kalça USG vb.)  yapılmaktadır. Radyasyon içermemesi nedeniyle çocuk ve gebelerde hastalıkların teşhisinde güvenle kullanılabilmektedir.

 • PACS (Tıbbi Görüntü Arşivleme ve İletişim) Sistemi

PACS sistemi, radyolojide görüntü ve bilgi yönetim sistemidir. PACS sistemi ile tüm radyografik incelemeler dijital olarak saklanabilmekte ve ethernet aracılığı ile iş istasyonlarına gönderilerek, bilgisayar monitörlerinden değerlendirilebilmektedir. Hekimler, bu sistem ile hastanın filmi çekilir çekilmez görüntülerine, hastane içinden ulaşabilmektedirler.

Randevu Al

 • Randevu

  444 63 50
 • Telefon

  444 63 50
 • Fax

  0414 318 47 27
 • Email

  hastahaklari@metrolife.com.tr
# #