# #
Şenevler Mah. 6129. Sokak 2-C Karaköprü / ŞANLIURFA 444 63 50 hastahaklari@metrolife.com.tr EN

Misyon Vizyon

Temel İlke ve Değerlerimiz 

Etkililik, 

Etkinlik, 

Verimlilik, 

Sağlıklı çalışma yaşamı, 

Hasta güvenliği, 

Hakkaniyet, 

Hasta odaklılık, 

Uygunluk, 

Zamanlılık, 

Süreklilik, 

İnsana saygı 

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz 

İyi yönetim-kurumsallaşma,

Yeterli ve etkin alt yapı-kapasite 

İnsan odaklı-güvenli, 

Kaliteli-nitelikli, 

Erişilebilir, 

Sağlık hizmeti sunmak 

Mali sürdürülebilirliği sağlamak

Vizyonumuz Başarı odaklı ve güvenilen sağlıklı yaşam ortağı olmak

Misyonumuz Hasta haklarına saygılı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı hizmet kalite standartlarında hizmet sunmak