# #
Şenevler Mah. 6129. Sokak 2-C Karaköprü / ŞANLIURFA 444 63 50 hastahaklari@metrolife.com.tr EN

Hastane Yönetim Komiteleri

Hastanemiz Antibiyotik Kontrol Ekibi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa ÖZKAN

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Nurten SAKARYA

Dâhiliye Uzmanı Dr. Haluk YEŞİLBAĞDAN 

Eczacı Berfin KARAKUCAK

Laboratuvar Sorumlusu Cenap KOYUNCU / Ramazan ÇELİK

Enfeksiyon Kontrol ve Eğitim Hemşiresi Ruken AKBULUT

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Hastanemiz  Beyaz Kod Ekibi

Otelcilik ve Kat Hizmetleri Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

Güvenlik Şefi İbrahim SEZER

Süpervisior  Nesih YAVUZ/Selman ERİN

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Hastanemiz Bilgi Güvenliği Ekibi

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Mustafa AKKAYA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Bilgi Yönetimi Sistemi Sorumlusu Hasan KARAKUŞ

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Hastanemiz Bina Turu Ekibi

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Mustafa AKKAYA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

İdari İşler Direktör Yardımcısı Serhat PALALI

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ali Fuat BELDEK

Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ruken AKBULUT

Güvenlik Sorumlusu İbrahim SEZER

Bilgi Yönetim Sistem Sorumlusu Hasan KARAKUŞ

Otelcilik ve Kat Hizmetleri Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

Tesis Yönetim Sorumlusu Müslüm KARAKUŞ

Satınalma Sorumlusu Hüseyin GÜZELGÖZ

Hastanemiz Risk Değerlendirme Ekibi

Tıbbi Direktör Op.Dr. Ali Suat ERKOÇ

İşyeri Hekimi Dr.Sabri YILDIZSOY

İdari İşler Direktörü Mustafa AKKAYA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

İş Güvenliği Uzmanı Ali Fuat BELDEK

İdari İşler Direktör Yard. Serhat PALALI

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Laboratuvar Sorumlusu Cenap KOYUNCU/Ramazan ÇELİK

Anestezi Sorumlusu Hamza KÖYLÜ

Servis Sorumlusu Medine Nur CEYHAN/ Mehmet Nur TAŞ

Ameliyathane Sorumlusu Eyyüp İSPİR

Genel Yoğun Bakım Sorumlusu Fatma KARADAŞ

Yenidoğan Yoğun Bakım  Sorumlusu Hülya TAŞ

Acil servis Sorumlusu Abdullah KARAKAŞ

Radyoloji Sorumlusu Ahmet GÜZEL

Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ruken AKBULUT

Tesis Yönetim Sorumlusu Müslüm KARAKUŞ

Hasta İlişkileri Sorumlusu Ali ÖZEL

Satınalma Sorumlusu Hüseyin GÜZELGÖZ

Hasta Hakları Sorumlusu Emine ÖKTEN

Hastanemiz Bölüm Kalite Sorumluları

Genel Direktör M.Cengiz KARAKUCAK

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Mustafa AKKAYA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Mali İşler Direktörü İsmail KAYA

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

İdari İşler Direktör Yardımcısı Serhat PALALI

Kurumsal Yapı Bölüm Kalite Sorumlusu Mustafa AKKAYA

Hasta Bakımı Bölüm Kalite Sorumlusu Elif ALPAY

Kalite Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu Oya KARAKUCAK

Doküman Yönetimi Kalite Bölüm Sorumlusu Oya KARAKUCAK

Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu Abdullah KARAKAŞ

Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu Eyyüp İSPİR

Anestezi Bölüm Kalite Sorumlusu Hamza KÖYLÜ

Genel Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu Fatma KARADAŞ

Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Ayten SEMAH

Dahiliye ve Çocuk Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu Mehmet Nur TAŞ

Cerrahi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu Medine Nur CEYHAN

Yenidoğan Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu Hülya TAŞ 

Enfeksiyon Kontrol Birimi Bölüm Kalite Sorumlusu Ruken AKBULUT

Laboratuvar Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Cenap KOYUNCU/Ramazan ÇELİK

İlaç Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu Ecz. Berfin KARAKUCAK

Radyasyon Güvenliği Bölüm Kalite Sorumlusu Ahmet GÜZEL

Eğitim Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu Ruken AKBULUT

Stok Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Abdulkadir KAPLAN

Otelcilik ve Kat Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

İstatistik Birimi Bölüm Kalite Sorumlusu Zeynep KANAT

Yaşam Sonu Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

Risk Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu İSG Uzmanı Ali Fuat BELDEK

Güvenlik Raporlama Sistemi Kalite Sorumlusu Hasan KARAKUŞ

Dış Kaynak Kullanım Kalite Sorumlusu İsmail KAYA

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu İSG Uzmanı Ali Fuat BELDEK

Hasta Hakları Bölüm Kalite Sorumlusu Emine ÖKTEN

Sağlıklı Çalışma Yaşamı Bölüm Kalite Sorumlusu Ceylan ERDEM

Hizmete Erişim Bölüm Kalite Sorumlusu Ali ÖZEL

Malzeme ve Cihaz Yönetim Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Mehmet ALAN

Sterilizasyon Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu  Emine ŞEN

Atık Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

Tıbbi Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri Sorumlusu Zülküf ESKİ

Bilgi Yönetim Bölüm Kalite Sorumlusu Hasan KARAKUŞ

Transfüzyon Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Ramazan ÇELİK

Sosyal Sorumluluk Bölüm Kalite Sorumlusu Ceylan ERDEM

Tesis Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu Müslüm KARAKUŞ

Hastanemiz Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi

Tıbbi Direktör Op.Dr. Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Mustafa AKKAYA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Otelcilik ve Kat Hizmetleri Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

Radyasyon Güvenliği Sorumlusu Ahmet Güzel

Biyomedikal Sorumlusu Mehmet ALAN

Satınalma Sorumlusu Hüseyin GÜZELGÖZ

Hastanemiz Çalışan Güvenliği Ekibi

Tıbbi Direktör Op.Dr. Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Mustafa AKKAYA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

İdari İşler Direktör Yard. Serhat PALALI

Otelcilik ve Kat Hizmetleri Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

Radyoloji Birim Sorumlusu Ahmet GÜZEL

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ali Fuat BELDEK

Transfüzyon Hizmetleri Sorumlusu Ramazan ÇELİK

Genel Yoğun Bakım Sorumlusu Fatma KARADAŞ

Ameliyathane Sorumlusu Eyyüp İSPİR

Yenidoğan Yoğun Bakım Birim Sorumlusu Hülya TAŞ

Anestezi Sorumlusu Hamza KÖYLÜ

Acil Servis Sorumlusu Abdullah KARAKAŞ

Servis Sorumlusu Medine Nur TAŞ/Mehmet Nur TAŞ

Laboratuvar Sorumlusu Cenap KOYUNCU/Ramazan ÇELİK

Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ruken AKKBULUT

Tesis Yönetim Sorumlusu Müslüm KARAKUŞ

Tıbbi Arşiv Sorumlusu Zülküf ESKİ

Hasta İlişkileri Sorumlusu Ali ÖZEL

Satınalma Sorumlusu Hüseyin GÜZELGÖZ

Hasta Hakları Sorumlusu Emine ÖKTEN

Hastanemiz  Eğitim Komitesi

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Mustafa AKKAYA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ruken AKBULUT

Otelcilik ve Kat Hizmetleri Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ali Fuat BELDEK

İnsan Kaynakları Sorumlusu Ceylan ERDEM

Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Nurten SAKARYA

Tıbbi Direktör Op.Dr. Ali Suat ERKOÇ

Yoğun Bakım Sorumlu Doktoru Uzm.Dr. Ali ÇİĞDEM

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Doktoru Uzm.Dr. İrfan ALTINTAS

İdari İşler Direktörü Mustafa AKKAYA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Laboratuvar Sorumlusu Cenap KOYUNCU/Ramazan ÇELİK

Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ruken AKBULUT

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Hülya TAŞ

Genel Yoğun Bakım Sorumlusu Fatma KARADAŞ

Eczacı Berfin KARAKUCAK

HASTANEMİZ HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ  

Tıbbi Direktör Op.Dr. Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Mustafa AKKAYA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Servis Sorumlusu Mehmet Nur TAŞ/Medine Nur CEYHAN

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Hülya TAŞ

Hasta Hakları Sorumlusu Emine ÖKTEN

Genel Yoğun Bakım Sorumlusu Fatma KARADAŞ

Radyasyon Güvenliği Sorumlusu Ahmet GÜZEL

Ameliyathane Sorumlusu Eyyüp İSPİR

Anestezi Sorumlusu Hamza KÖYLÜ

Acil Servis Sorumlusu Abdullah KARAKAŞ

Güvenlik Sorumlusu İbrahim SEZER

Transfüzyon Hizmetleri Sorumlusu Ramazan ÇELİK

Hasta İlişkileri Sorumlusu Ali ÖZEL

Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ruken AKBULUT

Biyomedikal Sorumlusu Mehmet ALAN

Laboratuvar Sorumlusu Cenap KOYUNCU/Ramazan ÇELİK

Bilgi Yönetim Sistemi Sorumlusu Hasan KARAKUŞ

Tıbbi Arşiv Sorumlusu Zülküf ESKİ

Hastanemiz İlaç Yönetim Ekibi

Tıbbi Direktör Op.Dr. Ali Suat ERKOÇ

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Nurten SAKARYA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa ÖZKAN

Dâhiliye Uzmanı Uzm. Dr. Haluk YEŞİLBAĞDAN

Eczacı Berfin KARAKUCAK

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Satınalma Sorumlusu Hüseyin GÜZELGÖZ

Hastanemiz Tesis Güvenliği Komitesi

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Mustafa AKKAYA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

İdari İşler Direktör Yard. Serhat PALALI

Otelcilik ve Kat Hizmetleri Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

Güvenlik Sorumlusu İbrahim SEZER

Bilgi Yönetim Sistemi Sorumlusu Hasan KARAKUŞ

Tesis Yönetim Sorumlusu Müslüm KARAKUŞ

Satınalma Sorumlusu Hüseyin GÜZELGÖZ

Hastanemiz Transfüzyon Güvenliği Komitesi

Tıbbi Direktör ve Transfüzyon Merkezi Sorumlu Doktoru Op. Dr. Ali Suat ERKOÇ

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Anesteziyoloji ve Reanismasyon Uzm.Dr.Ali ÇİĞDEM

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.İrfan ALTINTAS

Dahiliye Uzmanı Dr.Haluk YEŞİLBAĞDAN

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Kenan GENGEÇ

Kalite yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Genel Yoğun Bakım Sorumlusu Fatma KARADAŞ

Ameliyathane Sorumlusu Eyyüp İSPİR

Transfüzyon Sorumlusu Ramazan ÇELİK

Servisi Sorumlusu Medine Nur CEYHAN/Mehmet Nur TAŞ

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Hülya TAŞ

Hastanemiz Radyasyon Güvenliği Komitesi

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

Radyoloji Uzmanı Doç. Hasan ÇEÇE

İdari İşler Direktörü Mustafa AKKAYA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Radyoloji Birim Sorumlusu Ahmet GÜZEL

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ali Fuat BELDEK

Enfeksiyon Kontrol ve Eğitim Hemşiresi Ruken AKBULUT

Hastanemiz Hasta Dilek-Şikâyet Değerlendirme

Genel Direktör Dr. M.Cengiz KARAKUCAK

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Mustafa AKKAYA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

İdari İşler Direktör Yard. Serhat PALALI

Hasta Hakları Sorumlusu Emine ÖKTEN

Hastanemiz HAP (Hastane Afet Planı) Hazırlama Komisyonu

H.A.P Başkanı  Dr.M.Cengiz KARAKUCAK

Tıbbi Direktör Op.Dr. Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Mustafa AKKAYA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

İdari İşler Direktör Yardımcısı Serhat PALALI

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ali Fuat BELDEK

Genel Yoğun Bakım  Sorumlusu Fatma KARADAŞ

Ameliyathane  Sorumlusu Eyyüp İSPİR

Acil Servis  Sorumlusu Abdullah KARAKAŞ

Laboratuvar Sorumlusu Cenap KOYUNCU/Ramazan ÇELİK

Güvenlik Sorumlusu İbrahim SEZER

Hastanemiz Güvenlik Raporlama Sistemi Komitesi

Genel Direktör Dr.M.Cengiz KARAKUCAK

Tıbbi Direktör Op. Dr. Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Mustafa AKKAYA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Bilgi Yönetim Sistemi Sorumlusu Hasan KARAKUŞ

Hastanemiz Laboratuvar Hizmetleri Analiz Komisyonu

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

Laboratuvar Sorumlu Doktoru  Uzm.Dr.Gülnaz ÇELİK

Laboratuvar Sorumlusu Cenap KOYUNCU/Ramazan ÇELİK

 Transfüzyon Sorumlusu Ramazan ÇELİK

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Hastanemiz Sterilizasyon-Dezenfeksiyon Komitesi

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İrfan ALTINTAS

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Nurten SAKARYA

İdari İşler Direktörü Mustafa AKKAYA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Laboratuvar Sorumlusu Cenap KOYUNCU/Ramazan ÇELİK

Enfeksiyon Kontrol ve Eğitim Hemşiresi Ruken AKBULUT

Sterilizasyon Sorumlusu Emine ŞEN

Hastanemiz Mavi Kod Ekibi

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı  Dr.Ali ÇİĞDEM

Anestezi Teknikeri Hamza KÖYLÜ

Acil Servis Ekip Lideri Abdullah KARAKAŞ

Süpervisior Mehmet Nur TAŞ/ Selman ERİN

Porter