# #
Şenevler Mah. 6129. Sokak 2-C Karaköprü / ŞANLIURFA 444 63 50 hastahaklari@metrolife.com.tr EN

Hastane Yönetim Komiteleri

Hastanemiz Antibiyotik Kontrol Ekibi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa ÖZKAN

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Reha MASATLI

Dâhiliye Uzmanı Dr. Haluk YEŞİLBAĞDAN 

Eczacı Ayşe AKSOY

Laboratuvar Sorumlusu Cenap KOYUNCU / Ramazan ÇELİK

Enfeksiyon Kontrol ve Eğitim Hemşiresi Ruken AKBULUT

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Hastanemiz  Beyaz Kod Ekibi

Otelcilik ve Kat Hizmetleri Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

Güvenlik Şefi İbrahim SEZER

Süpervisior  Nesih YAVUZ/Selman ERİN

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Hastanemiz Bilgi Güvenliği Ekibi

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Bilgi Yönetimi Sistemi Sorumlusu İbrahim Halil TELEK

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Hastanemiz Bina Turu Ekibi

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Otelcilik ve Kat Hizmetleri Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ruken AKBULUT

Güvenlik Şefi İbrahim SEZER

Bilgi Yönetim Sorumlusu İbrahim Halil TELEK

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Teknik Servis Sorumlusu Müslüm KARAKUŞ

Hastanemiz Risk Değerlendirme Ekibi

Tıbbi Direktör Op.Dr. Ali Suat ERKOÇ

İşyeri Hekimi Dr.Sabri YILDIZSOY

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Laboratuvar Sorumlusu Cenap KOYUNCU/Ramazan ÇELİK

İş Güvenliği Uzmanı Ali Fuat BELDEK

Anestezi Ekip Lideri Hamza KÖYLÜ

Servis Ekip Lideri Mehmet Nur TAŞ/İpek AVCI

Ameliyathane Ekip Lideri Eyyüp İSPİR

Genel Yoğun Bakım Ekip Lideri Fatma KARADAŞ

Yenidoğan Yoğun Bakım Ekip Lideri Hülya TAŞ/Melek KESKİN

Acil servis Ekip Lideri Abdullah KARAKAŞ

Radyoloji Birim Sorumlusu Tekniker Ahmet GÜZEL

Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ruken AKBULUT

Teknik Servis Sorumlusu Müslüm KARAKUŞ

Hasta İlişkileri Sorumlusu Ali ÖZEL

Hastanemiz Bölüm Kalite Sorumluları

Genel Direktör M.Cengiz KARAKUCAK

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Hemşirelik Hizmetleri DirektörüElif ALPAY

Mali İşler Direktörü İsmail KAYA

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

İdari İşler Direktör Yardımcısı Abdullah DEMİR

Kurumsal Yapı Bölüm Kalite Sorumlusu Serhat PALALI

Hasta Bakımı Bölüm Kalite Sorumlusu Elif ALPAY

Kalite Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu Oya KARAKUCAK

Doküman Yönetimi Kalite Bölüm Sorumlusu Oya KARAKUCAK

Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu Abdullah KARAKAŞ

Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu Eyyüp İSPİR

Genel Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu Fatma KARADAŞ

Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Ebru GÖMÜK GÖK

Dahiliye ve Çocuk Servisi Bölüm Kalite Sorumlusuİpek AVCI

Cerrahi Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu Mehmet Nur TAŞ

Yenidoğan Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu Hülya TAŞ / Melek KESKİN

Enfeksiyon Kontrol Birimi Bölüm Kalite Sorumlusu Ruken AKBULUT

Laboratuvar Hizmetleri Bölüm Kalite SorumlusuCenap KOYUNCU/Ramazan ÇELİK

İlaç Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu Ecz. Ayşe AKSOY

Radyasyon Güvenliği Bölüm Kalite Sorumlusu Ahmet GÜZEL

Eğitim Yönetimi Bölüm Kalite SorumlusuRuken AKBULUT

Stok Hizmetleri Bölüm Kalite SorumlusuAbdulkadir KAPLAN

Otelcilik Ve Kat Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

İstatistik Birimi Bölüm Kalite Sorumlusu Serhat PALALI

Yaşam Sonu Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

Risk Yönetimi Bölüm Kalite SorumlusuİSG Uzmanı Ali Fuat BELDEK

Güvenlik Raporlama Sistemi Kalite Sorumlusu İbrahim Halil TELEK

Dış Kaynak Kullanım Kalite Sorumlusu İsmail KAYA

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Kalite SorumlusuİSG Uzmanı Ali Fuat BELDEK

Hasta Hakları Bölüm Kalite Sorumlusu Ali ÖZEL

Sağlıklı Çalışma Yaşamı Bölüm Kalite Sorumlusu Ceylan SÜT

Hizmete Erişim Bölüm Kalite Sorumlusu Ali ÖZEL

Malzeme ve Cihaz Yönetim Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Mehmet ALAN

Sterilizasyon Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Emine ŞEN

Atık Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu M.Emin YAŞAR

Tıbbi Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri Sorumlusu Zülküf ESKİ

Bilgi Yönetim Bölüm Kalite Sorumlusu İbrahim Halil TELEK

Transfüzyon Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Ramazan ÇELİK

Sosyal Sorumluluk Bölüm Kalite Personeli Ali ÖZEL

Tesis Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu Serhat PALALI

Hastanemiz Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi

Tıbbi Direktör Op.Dr. Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Otelcilik ve Kat Hizmetleri Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

Radyoloji Birim Sorumlusu Ahmet Güzel

Biyomedikal Sorumlusu Mehmet ALAN

Satınalma Sorumlusu Hüseyin GÜZELGÖZ

Hastanemiz Çalışan Güvenliği Ekibi

Tıbbi Direktör Op.Dr. Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Otelcilik ve Kat Hizmetleri Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

Radyoloji Birim Sorumlusu Tekniker Ahmet GÜZEL

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ali Fuat BELDEK

Transfüzyon Hizmetleri Sorumlusu Ramazan ÇELİK

Genel Yoğun Bakım Ekip Lideri Fatma KARADAŞ

Ameliyathane Ekip Lideri Eyyüp İSPİR

Yenidoğan Yoğun Bakım Ekip Lideri Hülya TAŞ/Melek KESKİN

Anestezi Ekip Lideri Hamza KÖYLÜ

Acil Servis Ekip Lideri Abdullah KARAKAŞ

Servis Ekip Lideri Mehmet Nur TAŞ/İpek AVCI

Laboratuvar Sorumlusu Cenap KOYUNCU/Ramazan ÇELİK

Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ruken AKKBULUT

Teknik Servis Sorumlusu Müslüm KARAKUŞ

Tıbbi Arşiv Sorumlusu Zülküf ESKİ

Hasta İlişkileri Sorumlusu Ali ÖZEL

Hastanemiz  Eğitim Komitesi

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi  Ruken AKBULUT

Otelcilik ve Kat Hizmetleri Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ali Fuat BELDEK

İnsan Kaynakları Sorumlusu Ceylan SÜT

Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Reha MASATLI

Tıbbi Direktör Op.Dr. Ali Suat ERKOÇ

Yoğun Bakım Sorumlu Doktoru Uzm.Dr. Ali ÇİĞDEM

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Doktoru Uzm.Dr. İrfan ALTINTAS

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Laboratuvar Sorumlusu Cenap KOYUNCU/Ramazan ÇELİK

Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ruken AKBULUT

Eczacı Ayşe AKSOY

HASTANEMİZ HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ  

Tıbbi Direktör Op.Dr. Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Kat Ekip Lideri İpek Avcı/Mehmet Nur TAŞ

Yenidoğan Yoğun Bakım Ekip Lideri Hülya TAŞ/Melek KESKİN

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Ali ÖZEL

Genel Yoğun Bakım Ekip Lideri Fatma KARADAŞ

Radyoloji Birim Sorumlusu Ahmet GÜZEL

Ameliyathane Ekip Lideri Eyyüp İSPİR

Anestezi Ekip Lideri Hamza KÖYLÜ

Acil Servis Ekip Lideri Abdullah KARAKAŞ

Güvenlik Sorumlusu İbrahim SEZER

Transfüzyon Hizmetleri Sorumlusu Ramazan ÇELİK

Hasta İlişkileri Sorumlusu Ali Özel

Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ruken AKBULUT

Biyomedikal Sorumlusu Mehmet ALAN

Laboratuvar Sorumlusu Cenap KOYUNCU/Ramazan ÇELİK

Bilgi İşlem Sorumlusu İbrahim Halil TELEK

Hastanemiz İlaç Yönetim Ekibi

Tıbbi Direktör Op.Dr. Ali Suat ERKOÇ

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa ÖZKAN 

Dâhiliye Uzmanı-Enfeksiyon Kontrol Doktoru Uzm. Dr. Haluk YEŞİLBAĞDAN

Eczacı Ayşe AKSOY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Hastanemiz Tesis Güvenliği Komitesi

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Otelcilik ve Kat Hizmetleri Sorumlusu Ramazan DİŞLİK

Güvenlik Sorumlusu İbrahim SEZER

Bilgi İşlem Sorumlusu İbrahim Halil TELEK

Teknik Servis Sorumlusu Müslüm KARAKUŞ

Hastanemiz Transfüzyon Güvenliği Komitesi

Tıbbi Direktör ve Transfüzyon Merkezi Sorumlu Doktoru Uzm. Dr. Ali Suat ERKOÇ

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Genel Yoğun Bakım Ünitesi Ekip Lideri Fatma KARADAŞ

Ameliyathane Ekip Lideri Eyyüp İSPİR

Transfüzyon Birim Sorumlusu Ramazan ÇELİK

Genel Cerrahi Servisi Ekip Lideri Mehmet Nur TAŞ

Yenidoğan Yoğun Bakım Ekip Lideri Hülya TAŞ/Hülya KESKİN

Hastanemiz Radyasyon Güvenliği Komitesi

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Radyoloji Uzmanı Dr. Osman DERE

Radyoloji Birim Sorumlusu Ahmet GÜZEL

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ali Fuat BELDEK

Enfeksiyon Kontrol ve Eğitim Hemşiresi Ruken AKBULUT

Hastanemiz Hasta Dilek-Şikâyet Değerlendirme

Genel Direktör Dr. M.Cengiz KARAKUCAK

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Hasta Deneyimi Birim Sorumlusu Ali ÖZEL

Hastanemiz HAP (Hastane Afet Planı) Hazırlama Komisyonu

Tıbbi Direktör Op.Dr. Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

İdari İşler Direktör Yardımcısı Abdullah DEMİR

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ali Fuat BELDEK

Genel Yoğun Bakım Ekip Lideri Fatma KARADAŞ

Ameliyathane Ekip Lideri Eyüp İSPİR

Acil Servis Ekip Lideri Abdullah KARAKAŞ

Laboratuvar Sorumlusu Cenap KOYUNCU/Ramazan ÇELİK

Güvenlik Sorumlusu İbrahim SEZER

Hastanemiz Güvenlik Raporlama Sistemi Komitesi

Tıbbi Direktör Op. Dr. Ali Suat ERKOÇ

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Bilgi Yönetimi Sorumlusu İbrahim Halil TELEK

Hastanemiz Laboratuvar Hizmetleri Analiz Komisyonu

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

Laboratuvar Sorumlu Doktoru  Uzm.Dr.Aysel SİREL

Laboratuvar Sorumlusu Cenap KOYUNCU/Ramazan ÇELİK

Kan Transfüzyon Sorumlusu Ramazan ÇELİK

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Hastanemiz Sterilizasyon-Dezenfeksiyon Komitesi

Tıbbi Direktör Op.Dr.Ali Suat ERKOÇ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa ÖZKAN

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Reha MASATLI

İdari İşler Direktörü Serhat PALALI

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif ALPAY

Kalite Yönetim Direktörü Oya KARAKUCAK

Laboratuvar Sorumlusu Cenap KOYUNCU/Ramazan ÇELİK

Enfeksiyon Kontrol ve Eğitim Hemşiresi Ruken AKBULUT

Sterilizasyon Sorumlusu Emine ŞEN

Hastanemiz Mavi Kod Ekibi

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı  Dr.Ali ÇİĞDEM

Anestezi Teknikeri Hamza KÖYLÜ

Acil Servis Ekip Lideri Abdullah KARAKAŞ

Süpervisior Mehmet Nur TAŞ/ Selman ERİN

Porter